:
เทศบาลตำบลมหาไชย ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 043-019756

ชื่อ: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 6 เดือนแรก ของปี พ.ศ.2566

วันที่ลงประกาศ: 20 เม.ย. 2566

รายละเอียด:


file

purchases_file_36_48_46_496.pdf