:
เทศบาลตำบลมหาไชย ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 043-019756

ชื่อ: แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (สำนักงานปลัด)

วันที่ลงประกาศ: 30 ก.ย. 2562

รายละเอียด:


file

annual_procurement_report_20_2022_9_24_565928.pdf