:
เทศบาลตำบลมหาไชย ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 043-019756

ชื่อ: อ่างเก็บน้ำห้วยสังเคียบ

28 ก.พ. 2565

รายละเอียด:

ความเป็นมาของอ่างเก็บน้ำห้วยสังเคียบ

 

   อ่างเก็บน้ำห้วยสังเคียบ ตั้งอยู่บ้านเหล่าภูพาน หมู่ที่ 4 ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ และตั้งอยู่บ้านโคกใหม่ คุ้มปุ่งนางเลิศ หมู่ที่ 7 ตำบลมหาไชย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นอ่างเก็บน้ำที่มีอาณาเขตติดต่อกันทั้งสองตำบลใช้ประโยชน์ร่วมกันอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สร้างเมื่อปี พ.ศ.2540 เป็นสถานที่มีทิวทัศน์สวยงาม เป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย และชื่นชมกับบรรยากาศอันบริสุทธิ์ จุดเด่นอยู่ที่เกาะแก้วเบญจรัตน์ ซึ่งตั้งอยู่กลางน้ำ สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2545

 

   ภายในเกาะมีอนุสรณ์เจ้าเมืองต่างๆ ของจังหวัดกาฬสินธุ์ พระพุทธสมเด็จชุ่มเย็นมิ่งเมืองกาฬสินธุ์ที่เป็นที่กราบไหว้สักการะและยึดเหนียวจิตใจของคนในท้องถิ่น และมีศาลาที่นั่งพักผ่อน มีต้นไม้ดอกไม้ร่มรื่นเย็นสบาย และรอบๆ อ่างเก็บน้ำห้วยสังเคียบล้อมรอบด้วยภูเขาน้อยใหญ่ ที่อุดมสมบรูณ์เขียวขจีมองดูสวยงาม และนอกจากนี้ยังมีสะพานมาประณีตที่ใช้ข้ามไปยังเกาะซึ่งมี นายชัยรัตน์  มาประณีต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (ปัจจุบันเกษียณอายุราชการไปแล้ว) ได้จัดหางบประมาณเพื่อก่อสร้างสะพานมาประณีตใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 10 ล้านบาท อีกทั้งยังมี นายบุญมา - นางไพเราะ  พึ่งทอง คหบดี ร่วมกับพ่อค้าประชาชน ภายในตำบลแซงบาดาล ตำบลมหาไชย เขตอำเภอสมเด็จ และจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกันบริจาคก่อสร้างในครั้งนี้ด้วยก็เป็นอีกที่เหมาะกับการชมวิวทิวทัศน์ เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้น - พระอาทิตย์ตก ที่ได้บรรยากาศที่สวยงามไม่แพ้ที่ไหนๆ ชมธรรมชาติที่สวยงามที่เป็นธรรมชาติสร้างขึ้นเอง เช่น ภูเขา ลำธาร น้ำไหล น้ำตก ป่าเขียวขจี ท้องทุ่งนาที่ราบ ได้เห็นถึงความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย มีความสัมพันธ์ระหว่างบ้านต่อบ้านอย่างแนบแน่น และยังได้เรียนรู้วิถีชีวิต การเลี้ยงชีพของคนในชุมชน เช่นการหาของป่า ได้แก่ การหาหน่อไม้ การเก็บเห็ด การเก็บผักหวาน การหาปลา การเลี้ยงปลา การทำนา เป็นต้น

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร