:
เทศบาลตำบลมหาไชย ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 043-019756

ชื่อ: ภูปูนในฝัน

28 ก.พ. 2565

รายละเอียด:

ข้อมูลทั่วไปข้อภูปูนในฟัน

 

   วัดภูปูนในฝัน ต.มหาไชย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ เป็นวัดใหม่ตั้งบนเขาลูกขนาดย่อม และจะสร้างเขดีย์บนยอดภูปูน สร้างโดย พระครูพัฒนาการวิจิตร ในราชทินนาม ว่า "พระญาณรักขิต" (แผน โสภโณ) เจ้าอาวาสวัดวีระวงศาวาส รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ และเป็นผู้จัดการโรงเรียนสมเด็จปริยัติ ท่านทรงบุกเบิกสร้างวัดขึ้นมาใหม่ ตั้งชื่อใหม่ตามนิมิตว่า วัดภูปูนในฝัน ออกจากวัดวีระวงศาวาสมุ่งไปสู่ทางภูานราชนิเวศน์ ห่างจากวัดเดิมประมาณ 12 กิโลเมตร

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร