:
เทศบาลตำบลมหาไชย ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 043-019756

ชื่อ: น้ำตกผาลี่

28 ก.พ. 2565

รายละเอียด:

ความเป็นมาของน้ำตกผาลี่

 

   จากคำบอกเล่าของผู้เฒ่า และ ปราญช์ชาวบ้านในชุมชนตำบลมหาไชยเล่าว่าน้ำตกผาลี่เป็นห้วยหินที่ไหลผ่านซอกเขาระยะห่างระหว่างซอกเขาที่แยกออกจากกันเป็นห้วย กว้าง 4 - 5 เมตร ยาว 20 เมตร มีลักษณะคล้ายแกรนแคนยอร์นเป็นร่องน้ำมีหน้าผาที่สวยงามขนาบทั้งสองข้างมีแงน้ำ เกาะแก่ง และถ้ำน้อยใหญ่จำนวนมากค้นพบคือ นายเลี้ยง  สิงหาวาสน์ เมื่อ พ.ศ.2524 ที่เรียกผาลี่ เพราะเป็นลักษณะห้วยที่ใช้ดักปลาซึ่งภาษาถิ่นเรียกว่าหลี่ดักปลา บริเวณหน้าผาจะมีผึ้งอาศัยอยู่จำนวนมาก มีลิ้นหินยื่นออกมาจากหน้าผาเวลาน้ำตกลงใส่ลิ้นหินจะมีเสียงดังกังวาน เมื่อเข้าสู่ฤดูปลายฝนต้นหนาวจะได้ยินเสียงดังไปไกลเป็นสัญญาณบอกว่าฝนเริ่มจะหมดแล้ว ชาวบ้านก็จะเริ่มปิดน้ำที่ไร่นาของตนเอง ต่อมามีผู้มือบอนเอาก้อนหินไปทุบลิ้นหินที่ยืนออกหักตั้งแต่นั้นมาจึงไม่ค่อยได้ยินเสียงดังเหมือนแต่ก่อน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร