:
เทศบาลตำบลมหาไชย ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 043-019756

ชื่อ: ผ้าฝ้ายแพรวาลายดอกแก้วเบญจรัตน์

28 ก.พ. 2565

รายละเอียด:

ผลิตภัณฑ์ OTOP ของตำบลทหาไชยที่เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายคือ ผ้าฝ้ายแพรวาลายดอกแก้วเบญจรัตน์

ซึ่งเป็นของกลุ่มแม่บ้านชาวบ้านโคกกว้าง  ตำบลมหาไชย  อำเภอสมเด็จ   จังหวัดกาฬสินธุ์

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร