:
เทศบาลตำบลมหาไชย ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 043-019756

ชื่อ: ประกาศเทศบาลตำบลมหาไชย เรื่อง ขอขยายกำหนดเวลาของผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

22 มิ.ย. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร